Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Eldoradoparken BV, Witteweg 18, 6586 AE Plasmolen, KVK: 12056572.

Versie: maart 2018 - versie 1.1

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder kunt u precies lezen hoe wij dit doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en met welk doel.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, in verband met de dienst die u aanvraagt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of voor het aanmaken van een account) of waarvan op het moment dat u ze aan ons verstrekt duidelijk is dat ze worden verstrekt met het oog op verwerking door ons. Wij zullen uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken, tenzij met uw voorafgaande toestemming of indien toegestaan of vereist door de wet.

Doel van het gebruik

Om u onze diensten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, is het nodig dat Eldoradoparken BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Eldoradoparken BV gebruikt uw persoonsgegevens:

 • Om u toegang te geven tot onze website of toepassingen;
 • met het oog op het sluiten van contracten, het zakendoen en het verlenen van diensten;
 • voor relatiebeheer, met inbegrip van het opnemen van contact met u indien u daarom verzoekt;
 • om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website;
 • voor product- en dienstontwikkeling;
 • om de strategie en het bedrijfsbeleid te bepalen;
 • om de website interessanter te maken door u reclame aan te bieden die relevant is voor uw interesses;
 • indien nodig, om onrechtmatige gedragingen ten aanzien van Eldoradoparken BV, haar relaties en werknemers vast te stellen.

Beschrijving van de persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • cookie ID;
 • klik en surf gedrag.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de in dit privacy- en cookiebeleid beschreven doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, worden niet doorgegeven aan derden voor direct marketing door deze partijen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet anderszins aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, dit vereist is in het kader van de uitvoering van het contract of dit bij wet is toegestaan of vereist.

Back-up van gegevens

Eldoradoparken BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alleen personen voor wie dat absoluut noodzakelijk is, toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens beveiligd is.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om uw bezoek aan de website te registreren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op uw apparaat (pc, tablet of smartphone) kunnen worden opgeslagen of gelezen wanneer u een website bezoekt. Dit gebeurt via uw webbrowser. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Eldoradoparken BV of die van een derde partij.

Onze website gebruikt cookies om:

 • Om de functies van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te optimaliseren (analytische cookies).
nameprovider typeexpireurlSoort
PHPSESSIDdebergen.nlhttpsessiondebergen.nlFunctionele cookie
PHPSESSIDtommybookingsupport.comhttpsessiondebergen.nlFunctionele cookie
PHPSESSIDxmlconnect.nlhttpsessiondebergen.nl/zoek-en-boekFunctionele cookie
@@History/@@scroll|#youtube.comhtmlsessiondebergen.nl/parkinformatie/voorzieningen/strandbadAnalytische cookie
_gadebergen.nlhttp2 yearsdebergen.nlAnalytische cookie
_gatdebergen.nlhttpsessiondebergen.nlAnalytische cookie
_giddebergen.nlhttpsessiondebergen.nlAnalytische cookie
ads/ga-audiencesgoogle.compixelsessiondebergen.nlMarketing cookie
frfacebook.comhttp3 monthsdebergen.nlMarketing cookie
GPSyoutube.comhttpsessiondebergen.nl/parkinformatie/voorzieningen/strandbadMarketing cookie
PREFyoutube.comhttp8 monthsdebergen.nl/parkinformatie/voorzieningen/strandbadMarketing cookie
trfacebook.compixelsessiondebergen.nlMarketing cookie
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comhttp179 daysdebergen.nl/parkinformatie/voorzieningen/strandbadMarketing cookie
YSCyoutube.comhttpsessiondebergen.nl/parkinformatie/voorzieningen/strandbadMarketing cookie


Technische of functionele cookies

Het belangrijkste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Wanneer u bijvoorbeeld een website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of wanneer u op een website navigeert, slaan deze cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren op voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens uit de cookies worden gehaald. Dit maakt het voor u gemakkelijker om de website-opties te gebruiken zoals u ze eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische Cookies

Daarnaast worden cookies op deze website gebruikt om statistieken bij te houden, zodat wij inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. 

Inschakelen en uitschakelen van cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. In de meeste gevallen kunt u echter de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren (raadpleeg de help-pagina van uw browser voor specifieke instructies). Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u de interactieve functies van de site of andere sites die u bezoekt, niet ten volle kunt ervaren.

Verwijdering van cookies

De meeste cookies zijn tijdelijk. Dit betekent dat ze na een bepaalde tijd automatisch worden gewist en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat ze automatisch worden verwijderd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Links naar websites van derden

Onze internetsites bevatten links naar andere websites. Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. Wij garanderen niet dat deze derden uw persoonsgegevens vertrouwelijk of veilig zullen behandelen. Wij raden u daarom aan de betreffende verklaring inzake gegevensbescherming te lezen voordat u deze websites gebruikt.

In verband met onze dienstverlening slaat TommyBookingSupport gegevens op (bijv. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer). TommyBookingSupport gebruikt deze gegevens om uw reservering te verwerken. Dit stelt ons in staat uw boeking te registreren en te verwerken. Uw gegevens zullen door TommyBookingSupport worden gebruikt om met u te communiceren, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update meldingen.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht De Bergen Exploitatie B.V. te vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Bergen Exploitatie B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Om dit te doen, neem contact op met info@debergen.nl of u kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)485 335 450 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermings- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden bekendgemaakt. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens

Wij staan uiteraard tot uw beschikking indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht om tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Verbindung.