Disclaimer

Deze internetsite is eigendom van de Eldorado Parken. Toegang tot en gebruik van deze site en de informatie die via deze site beschikbaar is, worden beheerst door deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Jachthaven en Camping Eldorado veel zorg en aandacht aan de juistheid en duidelijkheid van informatie op deze website. Jachthaven en Camping Eldorado aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit informatie op deze website. Bovendien kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden verleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Privacy

Alle gegevens die u stuurt naar Jachthaven en Camping Eldorado dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan Jachthaven en Camping worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Links naar derden

De website van Jachthaven en Camping Eldorado kan links bevatten naar websites van derden, welke zorgvuldig worden geselecteerd. Jachthaven en Camping Eldorado kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft. Reservering Indien u een reservering via deze website maakt, krijgt u van ons hiervan een bevestiging.

Op deze website en de Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.