Overzicht

Wandelen en fietsen

Natuurgebied De Rovertse Heide

De Rovertse Heide is een uniek bos- en heidegebied dat tot in België doorloopt. In de 19de eeuw was de Rovertse Heide een werkgelegenheidsgebied waar de arme bevolking uit de steden werkte aan het ontginnen en bebossen van woeste gronden. Een boswachterswoning herinnert nog aan deze tijd. In 1976 is het gebied aangekocht door het Brabants Landschap. Door grootschalige boskap is weer een groot deel van de oorspronkelijke heide teruggekeerd. Een oppervlakte van ongeveer 100 hectare wordt begraasd door runderen en schapen die het heidegebied in stand houden. Daarnaast zijn grote bosvakken gecreëerd die zeer geschikt zijn als broedplaats voor vogels.

Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Vanaf de parkeerplaats (met infopaneel) tegenover het huis `Oranjebond' zijn drie wandelroutes uitgezet: een gele van 3 km, rode van 7 km en blauwe van 7,5 km. Bij de VVV in Hilvarenbeek zijn ook drie fietsroutes te koop waar de Rovertsche Heide in opgenomen is: De Aa-valleiroute (57 km), de Smokkelaarsroute (46 km) en de Gorp- en Rovertroute (31 km).

 

Landgoed De Utrecht

Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, nu ASR, gaf haar naam aan het landgoed en begon op grote schaal met het ontginnen van de uitgestrekte heidevelden. Nog steeds valt het landgoed onder het beheer van ASR. Het landgoed kent een rijke natuur met veel plant- en diersoorten, waaronder zeer zeldzame. De natuurterreinen van het landgoed bestaan grotendeels uit heidegebieden. Op het terrein liggen twee grote vennen en een fraai beekdal met de sterk meanderende beek de Reusel.

Landgoed De Utrecht biedt volop ruimte voor rustzoekers, fietsers en wandelaars. Maar er is meer. Golfclub Midden Brabant heeft er een 18-holes golfbaan en het voormalige vakantie- en herstellingsoord Huize Rustoord is nu in gebruik als kunstgalerij en restaurant.  Voor een kopje koffie of Brabantse lunch kan je ook terecht bij de rustieke herberg In den Bockenreijder. Een geliefd rustpunt voor fietsers en wandelaars en ook per auto bereikbaar.

Bekijk ook